Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO),

 informujemy uprzejmie co następuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych Osobowych jest PHU NOVIMEX RADOSŁAW JADER

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia działalności.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych Osobowych jest jej udzielona Zgoda.

4. Dane osobowe przetwarzane będą do dnia wycofania zgody.

5. Odbiorcami danych Osobowych będą, podmioty zewnętrzne dostarczające i

współpracujące z firmą, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

7. Każdy osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwów wobec przetwarzania danych

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

9. Otrzymanie zgody w formie elektronicznej poczty i brak odpowiedzi sprzeciwu, skutkuje

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych..