Nasza oferta obejmuje szereg usług w zakresie recyklingu, takie jak:

Odbiór makulatury.

Przygotowanie folii dla recyklerów - indywidualnie.

Odbiór odpadów pobudowlanych.

Skup mieszanin metali - złom

Odbiór odpadów przemysłowych.

Możliwość wstawienia kontenerów.